Pin
Send
Share
Send


Termin topologia służy do identyfikacji obszar matematyki kto studiuje ciągłość i inne pojęcia z niego powstały. Jest to specjalizacja związana z właściwości i cechy charakterystyczne ciał geometryczne i które pozostają niezmienione dzięki ciągłym zmianom , niezależnie od wielkości i wyglądu.

Należy zauważyć, że ciągłe funkcje matematyki to te, które w bliskich punktach dziedziny doświadczają niewielkich zmian w wartości. Na poziomie graficznym funkcje te można zwykle narysować bez konieczności odrywania ołówka od papieru.

Inną centralną koncepcją topologii jest przestrzeń topologiczna , struktura matematyczna, która pozwala na formalne zdefiniowanie ciągłości, łączności i konwergencji, między innymi pojęciami.

Topologia jest więc specjalizacją, która koncentruje się na badaniu funkcji ciągłych i przestrzeni topologicznych. To dyscyplina Pracuj z obiektami na różne sposoby, o ile wspomniana ciągłość nie zostanie przerwana. Słowami języka potocznego można powiedzieć, że topologia może zginać, rozciągać, skręcać lub zmniejszać elementy, ale bez ich łamania lub dzielenia na części, co jest przymocowane, lub przyklejania tego, co jest oddzielone.

Na poziomie topologicznym trójkąt jest taki sam jak obwód: jeden można przekształcić w drugi w sposób ciągły, bez potrzeby wycinania lub wklejania. Zamiast tego koła nigdy nie można przekształcić w segment z topologicznego punktu widzenia, ponieważ taka transformacja wymagałaby przerwania ciągłości rysunek.

Wśród gałęzi topologii można wyróżnić ogólne (zwany także koniunkturysta ), różnicowy i algebraiczny .

Topologia i sieci komunikacyjne

W dziedzinie informatyki topologia netto Reprezentuje zestaw komputerów komunikowanych ze sobą w celu wymiany informacji, przy czym każdy z nich nazywany jest węzłem. Następnie zdefiniowane są dwie możliwe „liczby”, które przyjmują tego rodzaju systemy:

* gwiazda: każdy węzeł jest podłączony do centralnego, co zmniejsza ryzyko błędów w sieci. W ten sposób, aby otaczające węzły komunikowały się ze sobą, zależą one od wysłania danych, z którymi się łączy; Odpowiada za przekazanie ich pozostałym. W przypadku pojawiającego się zachowania ze strony systemu, który wysyła informacje, tylko ten pakiet jest tracony, bez wpływu na inne procesy.

Gdyby zamiast tego uszkodzenie miało miejsce w węźle centralnym, problem byłby ogólny, co wyjaśnia wysoki poziom podatności Przedstawia ten typ projektu. Z drugiej strony, węzeł centralny musi wykonywać dużą ilość pracy, która rośnie proporcjonalnie do ilości węzły które się z nim łączą, więc ta topologia nie jest odpowiednia w przypadku bardzo dużych sieci.

* drzewo: W oparciu o poprzednią koncepcję ta topologia przedstawia projekt, który łączy szereg sieci gwiazd i porządkuje je hierarchicznie. W ten sposób istnieje kilka węzłów centralnych, które współużytkują funkcje. Jeśli występuje problem z jednym z „liści”, jest on izolowany; Jeśli usterka ma pełny odcinek, wówczas przestaje działać, ale nie wpływa na resztę drzewa, w przeciwieństwie do powyższego.

Dzięki technikom indeksowania i identyfikacji węzłów bardziej zaawansowanych niż te stosowane w sieci gwiazdowej, a także w celu uniknięcia zawalenia się system dodając więcej centralnych węzłów, ta topologia oferuje większa wydajność i nasycenie jest potencjalnie niemożliwe. W każdym razie drzewo nie jest uzasadnione w przypadku małych konstrukcji, ponieważ wymaga bardzo drogiej konserwacji.

Pin
Send
Share
Send