Chcę wiedzieć wszystko

Posłuszeństwo

Pin
Send
Share
Send


Termin posłuszeństwo (pochodzące z łaciny oboedientĭa), jest związany z akt posłuszeństwa (to znaczy z szanować, przestrzegać i wypełniać wolę organu lub osoby odpowiedzialnej ). Aby przytoczyć kilka przykładów użycia: „Posłuszeństwo jest kluczem w relacji między psem a jego właścicielem”, „Jako najwyższy autorytet tej instytucji wymagam posłuszeństwa”.

Posłuszeństwo zwykle nabiera kształtu obowiązki lub zakazy które implikują realizację lub zaniechanie pewnych działania . Koncepcja rozważa podporządkowanie indywidualnej woli postaci władza , który może być zarówno indywidualny jak grupa lub a koncepcja . Są na przykład tacy, którzy przestrzegają posłuszeństwa Boże lub jeden ideologia .

Istnieją różne formy posłuszeństwa. Jest znany jako posłuszeństwo typu dziecięcego do naturalnego podporządkowania, które dzieci wyrażają rodzicom w wyniku procesu integracji rodziny.

W tym sensie należy podkreślić fakt, że w dziedzinie edukacji od rodziców do dzieci istnieje bardzo interesujący zasób o nazwie „Opowieści o posłuszeństwie”, który pomaga rodzicom w nauce wychowania potomstwa w zakresie wartości.

The posłuszeństwo solidarnościowe z drugiej strony pojawia się, gdy ktoś przestrzega decyzji grupy, mimo że nie ma pełnego przekonania co do działań, które należy wykonać.

Tzw hierarchiczne lub należne posłuszeństwo Z drugiej strony jest ono określone w prawie karnym i stanowi okoliczność, w której ktoś jest zwolniony z odpowiedzialności karnej w związku z przestępstwem popełnionym zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez organ wyższy niż ten, który popełnia przestępstwo. Oznacza to, że podwładny jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, mimo że był materialnym autorem aktu, przenosząc karę karną na osobę, która wydała dany nakaz.

Wschodni termin posłuszeństwa, który również staje się fundamentalnym filarem pola religijnego, a konkretnie chrześcijaństwa, w którym ustalono, że posłuszeństwo Bogu jest niezaprzeczalne i niekwestionowane. Uważa się, że dokonanie tego samego oznacza zademonstrowanie mądrości, ponieważ ustalono, że „Ojciec” jest nieskończenie mądry i zawsze wie, co nam odpowiada.

Ustalono również, że aby spełnić to posłuszeństwo, niezbędna jest znajomość woli tego najwyższego bytu. Działanie, które można osiągnąć, badając ludzką naturę, poprzez modlitwę, wiedząc, czym jest doktryna chrześcijańska, a także poprzez przewodnictwo innych ludzi.

Podobnie w sferze religijnej musimy stwierdzić, że istnieje również tak zwane formalne przykazanie posłuszeństwa. Jest to mandat, który w samych zakonach lub hierarchach kościelnych przełożeni, o których mowa, wykorzystują, aby zmusić swoich „poddanych” do wypełnienia posłuszeństwa w jeszcze bardziej wąski i zdecydowany sposób.

Jak wielu z was wie, pojęcie należytego posłuszeństwa pojawia się zwykle w procesach z udziałem sił zbrojnych, w których podporządkowanie przełożonemu jest bardzo sztywne, a zdolność podwładnego do swobodnego działania jest prawie zerowa. Jeżeli przełożony nakazuje swojemu podwładnemu podjęcie działania, które stanowi przestępstwo, a podwładny przestrzega go, może polegać na należytym posłuszeństwie.

Oprócz wszystkiego, co podkreślono, ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją różne wyrażenia, które używają pojęcia posłuszeństwa. Tak więc, na przykład, mielibyśmy tak zwane ślepe posłuszeństwo, czyli to, co ktoś robi bez badania w dowolnym momencie motywów, powodów lub zasad, które kierują danym prezydentem.

Pin
Send
Share
Send