Pin
Send
Share
Send


Słownik języka Royal Spanish Academy (RAE) atrybuty koncepcji patologia dwa znaczenia: jedno przedstawia jako gałąź medycyny, która koncentruje się na choroby człowieka, a drugi jako grupa objawy związane z pewnym stanem medycznym. W tym sensie tego słowa nie należy mylić z pojęciem nosologia, który polega na opisie i usystematyzowaniu zbioru zła, które może wpływać na człowieka.

Specjaliści twierdzą, że patologia jest poświęcona badać choroby w jak najszerszym zakresie, takie jak nietypowe stany lub procesy, które mogą powstać ze znanych lub nieznanych przyczyn. Aby wykazać obecność choroby, poszukuje się urazu i obserwuje się jego poziom strukturalny, wykrywane jest istnienie niektórych mikroorganizmów (wirus, bakterie , pasożyt u grzyb ) lub pracować nad zmianą niektórych składników organizmu.

Specjaliści od patologii można sklasyfikować według ich pole działania, w patologowie kliniczni lub patologowie. Te pierwsze specjalizują się w diagnozowaniu za pomocą analiz uzyskanych i zbadanych w ramach laboratorium klinicznego. Z drugiej strony patolodzy koncentrują swoje wysiłki na wnioskach, do których mogą dojść w oparciu o morfologiczną obserwację zmian.

Inne pojęcia związane z patologią to etiologia (oddział zajmujący się badaniem pochodzenia każdej choroby) i patogeneza (seria patologicznych modyfikacji z wyłączeniem przyczyn, które je powodują). Do tego drugiego można podejść z punktu widzenia funkcjonalny (podobnie jak patofizjologia ) lub morfologiczne ( ogólna patologia ). Oba działają w sposób komplementarny dla zrozumienia patogenezy.

Gałąź, która polega na badaniu morfologicznych aspektów patogenezy, nazywa się morfopatologią lub patologią ogólną. Jego zastosowanie w celu uznania przyczyny pewnej choroby nie gwarantuje sukcesu w 100% przypadków.

Patologia społeczna

Każda funkcja zachowanie, które nie reaguje na parametry normalności w ramach społecznych, jest uważane za patologię. Istnieje wiele czynników prowadzących do niestabilności psychicznej i emocjonalnej, wśród których znajdujemy nadmierną aktywność i zmęczenie pracą, napięcie nerwowe, hałas miast, zerwanie z tradycyjnym modelem rodziny oraz nadmierne i bez nadzoru narkotyki

Rosnąca tendencja społeczeństw do uogólniania jest katastrofalnym procesem, który skupia część populacji, która spełnia najwyższy procent zbieżności w swoich gustach, przekonaniach i przekonaniach. cechy fizyczne i ignoruje resztę i określa ją jako mniejszość. W tym ostatnim zestawie istot ludzkich znajdujemy wielką różnorodność i mają niewiele wspólnego ze sobą, poza swoim gatunkiem. Od ludzie z problemami słuchanie w górę przestępcyprzechodzę homoseksualiści i biedny, to wszystkie sekcje, aby nie odwracały uwagi innych od kampanii reklamowych.

Zbrodnia jako patologia społeczna

Jeśli rozumiemy zbiór zasad i praw społeczeństwa jako co normalne i do zaakceptowania, a następnie osoba, która jest przeciwko niemu, przedstawia patologię społeczną. Ponieważ przestępstwo stanowi nie tylko czyn, który nie podlega wcześniej ustalonym przepisom, ale także zagraża wolności obywateli, tego rodzaju zachowanie pociąga za sobą kary za: zapewnić bezpieczeństwo ludzi.

Z kolei, aby zwalczyć tę patologię, państwo obiecuje pomóc tym, którzy popełniają przestępstwa, zrozumienie wartości i znaczenia przestrzegania prawa. W idealnej sytuacji osobom tym udaje się ponownie zintegrować ze społeczeństwem, po przyjęciu nowej wizji życia wspólnotowego, która obejmuje poszanowanie wolności.

Pin
Send
Share
Send